Jedna od posebnih znamenitosti ovoga kraja su kraške pećine koje Zlatibor izdvajaju od svih okolnih planina dajući mu posebnu draž. Nedovoljno poznate špilje prepune pećinskih ukrasa koji su nastajali desetinama i stotinama hiljada godina.
Za sad je, od svih zlatiborskih pećina, istražena i turistički delimično dostupna samo jedna - Stopića pećina.
Stopića pećina se nalazi na desnoj strani klisure Prištavice, u blizini sela Rožanstvo. Duga je 2000 metara sa visinom svoda od čitavih 50 metara. Pećinski ukrasi u njoj su jedinstvene lepote, a posebna interesantnost su bigrene "kade", udubljenja oivičena kamenim zidovima u kojima se nakuplja voda, a kada nadođe, pretače se iz njih u vidu jedinstvaenih kaskada.
Na samom ulazu u pećinu je vodopad rečice Ponor koja se survava u Stopića pećinu i nestaje u njenim dubinama.
Nemoguce je povezivanje na MySQL